Hop til indhold
Højesteret

Kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a 
18-02-2019 

Sag 165/2018
 

Kendelse afsagt den 15. februar 2019   

A
mod
B

 

Byrettens kendelse vedrørende midlertidig forældremyndighed kunne kun kæres med Proces­bevillingsnævnets tilladelse

Byretten afsagde under behandlingen af en forældremyndighedssag kendelse vedrørende midlertidig forældremyndighed.

A kærede kendelsen til landsretten, som afviste kæremålet, idet Procesbevillingsnævnets tilladelse til at kære ikke var indhentet.

Sagen angik for Højesteret, om kære af byrettens kendelse krævede Procesbevillingsnævnets tilladelse, således at landsretten var berettiget til at afvise kæremålet.

Af de grunde, som landsretten havde anført, tiltrådte Højesteret, at der hverken i ordlyden af retspleje­lo­vens § 389 a el­ler forarbejderne hertil er hol­depunkter for, at en afgørelse om midlertidig forældre­myndighed skulle være undtaget fra den begrænsning i kæreadgangen, der gælder i forhold til afgørel­ser, der træffes un­der sagens forberedelse. Højesteret var derfor enig med landsretten i, at afgørelsen ikke kunne kæres til landsretten uden Pro­cesbevillingsnævnets tilladelse.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk