Hop til indhold
Højesteret

Juridiske responsa 
15-10-2013 

Sag 159/2013
 

Kendelse afsagt den 11. oktober 2013   

 

Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB Sverige
mod
Telekæden A/S

 

Et juridisk responsum kunne indgå i en sag ved domstolene til brug for den juridiske argumentation, men ikke som bevis.

Efter at Telia Danmark opsagde et samarbejde med Telekæden, anlagde Telekæden sag ved domstolene om bl.a. godtgørelse efter handelsagentloven.

Inden sagens anlæg havde Telekæden på egen hånd indhentet et responsum fra en juraprofessor, som handler om, hvorvidt aftalen mellem Telia Danmark og Telekæden er omfattet af handelsagentloven. Dette responsum ville Telekæden gerne fremlægge under sagen. Telia Danmark protesterede.

Højesteret fastslog, at responsummet kunne indgå i sagen til brug for den juridiske argumentation – på samme måde som partsindlæg og juridisk litteratur – men ikke som bevis.

Landsretten havde begrundet afgørelsen anderledes.

Læs hele kendelsen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk