Hop til indhold
Højesteret

Internetdomæneloven ikke grundlovsstridig 
21-04-2010 

Sag 131/2007
 

Dom afsagt 20. april 2010.

 

Digital Marketing Support ApS
og
Anani Voulé
mod
Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling

 

Internetdomæneloven ikke grundlovsstridig

Den 27. april 2005 fremsatte Videnskabsministeriet lovforslag L 165, som i det væsentlige byggede på betænkning nr. 1450/2004 over lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark. Lovforslaget blev vedtaget, og lov nr. 598 af 25. juni 2005, internetdomæneloven, trådte i kraft 1. juli 2005.

Samtidig med dette verserede en tvist mellem Digital Marketing Support ApS og DIFO omkring retten til domænet co.dk.

Under sagen var det bl.a. Digital Marketing Supports opfattelse, at internetdomæneloven tog stilling til den konkrete tvist mellem Digital Marketing Support og DIFO, og som følge deraf var i strid med Grundlovens § 3, 3. pkt., samt at lovens regler om, at en operatør skal varetage administrationen af internetdomænet .dk er i strid med EU-regler om fri konkurrence og frit leverandørvalg. Digital Marketing Support har endvidere anført, at internetdomæneloven indebar en ekspropriation af selskabets rettigheder.

Højesteret fandt, at internetdomæneloven fastsætter generelle rammer for administration af internetdomænet .dk og andre domæner, der tildeles Danmark, og at loven derfor ikke er en afgørelse af en konkret retstvist. Højesteret fandt endvidere, at loven ikke havde eksproprieret Digital Marketing Supports rettigheder. Endelig fandt Højesteret, at bl.a. Digital Marketing Supports påstand vedrørende de EU-retlige regler for fri konkurrence og frit leverandørvalg var for upræcis, hvorfor denne påstand afvistes.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk