Hop til indhold
Højesteret

Inhabilitet 
24-06-2014 

Sag 46/2014 og 74/2014
 

Kendelser afsagt den 24. juni 2014

 

A/B Bangsbohus i likvidation

og

Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov
mod
Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

 

Retsassessorer var inhabile som følge af en dommers udtalelser og drøftelser med advokater

En dommer havde udtalt sig til Jyllands-Posten om konkursbehandling af andelsboligforeninger. Han havde også udtalt sig om dette emne under en høring i Folketingets Retsudvalg. Desuden havde han drøftet emnet med advokater i et møde, hvor kun den ene part i en tvist var repræsenteret.

Højesterets flertal fastslog, at dommerens udtalelser var egnede til at skabe berettiget tvivl om, hvorvidt han på forhånd havde taget stilling til de to underliggende sager om konkursbehandling af andelsboligforeninger. I den ene sag lagde flertallet endvidere vægt på dommerens drøftelser med advokater. Flertallet fastslog således, at dommeren ville være inhabil til at behandle de to sager.

Dommeren er den eneste dommer i Sø- og Handelsrettens skifteafdeling. De øvrige jurister i skifteafdelingen er retsassessorer og dommerfuldmægtige. På den baggrund fastslog Højesterets flertal, at dommerens inhabilitet havde afsmittende virkning på to retsassessorer i skifteafdelingen, og at retsassessorerne dermed var inhabile til at behandle de to sager.

Et mindretal i Højesteret vurderede derimod, at de to retsassessorer ikke var inhabile.

Landsretten var nået til samme resultat som mindretallet i Højesteret.

Læs afgørelsen i sag 46/2014

Læs afgørelsen i sag 74/2014

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk