Hop til indhold
Højesteret

Inhabilitet – Afskedigelsesnævn 
25-09-2014 

Sag 357/2012

Dom afsagt den 25. september 2014

FTF som mandatar for Danske Psykomotoriske Terapeuter
som mandatar for A
mod
Høje-Taastrup Kommune

 

Afvisning af krav fra domstolene, der efter overenskomst skulle afgøres ved et afskedigelsesnævn

A var blevet afskediget fra sin stilling som psykomotorisk terapeut hos Høje-Taastrup Kommune. Afskedigelsen skete som følge af en nedlæggelse af A’s stilling i forbindelse med en omorganisering i kommunen, hvor der samtidig blev ansat to fysioterapeuter og en ergoterapeut.

FTF for Danske Psykomotoriske Terapeuter som mandatar for A havde rejst sag om godtgørelse for usaglig afskedigelse ved domstolene og ikke ved et afskedigelsesnævn, som beskrevet i den overenskomst, A var omfattet af. Sagen var rejst ved domstolene under henvisning til, at et afskedigelsesnævn på grund af sin sammensætning i den konkrete sag ikke ville være upartisk. Afskedigelsesnævnet skulle efter overenskomsten bestå af fem medlemmer, hvoraf to udpegedes af KL og to udpegedes af Danske Fysioterapeuter henholdsvis Ergoterapeutforeningen, mens opmanden udpegedes af Arbejdsrettens formand.

Højesteret udtalte, at indsigelsen om, at et afskedigelsesnævn i den konkrete sag ville kunne være upartisk, måtte gøres gældende enten under en sag ved Arbejdsretten, eller ved at der over for et nedsat afskedigelsesnævn rejstes habilitetsindsigelse mod et eller flere af nævnets medlemmer. Den retlige prøvelse ved både Arbejdsretten og afskedigelsesnævnet måtte anses for retssikkerhedsmæssigt fuldt betryggende, og en afvisning af kravet ved domstolene var derfor ikke en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6.

Læs hele dommen

Læs landsrettens afgørelse

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk