Hop til indhold
Højesteret

Ingen godtgørelse i forbindelse med afskedigelse 
29-03-2012 

Sag 259/2010

Dom afsagt den 29. marts 2012.

Fagforeningen Danmark som mandatar for M
mod
DI som mandatar for D

Henvisning til fertilitetsbehandling var ikke omfattet af det skærpede værn mod afskedigelse begrundet i graviditet

Da M blev opsagt, manglede der fortsat udtagning af prøver, der skulle afklare, hvilken fertilitetsfremmende behandling M kunne påbegynde.

Højesterets flertal anførte, at der på tidspunktet for opsigelsen ikke var indledt en egentlig behandling, der havde aktualiseret en mulighed for, at M kunne blive gravid. Under disse omstændigheder var M ikke omfattet af det skærpede værn mod afskedigelse, da hun blev opsagt. Afskedigelsen fandtes endvidere at være begrundet i driftsmæssige hensyn og udgjorde dermed ikke forskelsbehandling.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 29-03-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk