Hop til indhold
Højesteret

Ingen beskyttelse mod efterligning 
07-03-2012 

Sag 230/2009

Dom afsagt den 7. marts 2012.

Jumbo Stillads A/S
mod
Materielhuset A/S

Murerbuk havde ikke tilstrækkelig særpræg til at være beskyttet mod efterligning

Jumbo Stillads A/S, som siden 2001 havde markedsført en murerbuk med tilbehør, gjorde under en sag anlagt mod Materielhuset A/S gældende, at sidstnævntes efterfølgende markedsføring af en murerbuk med tilbehør, indebar en krænkelse efter markedsføringslovens § 1.

Højesteret fastslog, at Jumbo Stillads’ murerbuk ikke havde et sådant særpræg, at den efter markedsføringsloven var beskyttet mod efterligning. Murerbukkens udformning var i alt væsentligt bestemt af dens funktion og af krav til sikkerhed og kompatibilitet med andre murerbukke, og murerbukken kunne ikke betegnes som særpræget i forhold til en anden konkurrerende virksomheds murerbuk, som fandtes på markedet, da Jumbo Stillads’ begyndte at markedsføre sin murerbuk. Det kunne derfor ikke føre til et andet resultat, at Materielhusets murerbuk måtte anses som en bevidst efterligning, og at bl.a. Materielhusets direktør tidligere havde været ansat hos Jumbo Stillads.

Højesteret frifandt derfor Materielhuset A/S.

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen.  

 

Til top Sidst opdateret: 07-03-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk