Hop til indhold
Højesteret

Indtrædelse i garanti 
12-08-2015 

Sag 84/2014
 

Dom afsagt den 12. august 2015

 

Atradius, Filial af Atradius Credit Insurance N.V. Holland
mod
A/B Dokhuset

 

Andelsboligforening kunne indtræde i garantierklæring

Et forsikringsselskab havde på en totalentreprenørs foranledning stillet garanti over for en bygherre. Garantien var stillet til sikkerhed for opfyldelse af alle totalentreprenørens forpligtelser over for bygherren i entrepriseforholdet og var gældende i en periode på 5 år efter afleveringstidspunktet.

Sagen angik, om en andelsboligforening, der købte ejendommen af bygherren, kunne påberåbe sig garantierklæringen over for forsikringsselskabet, efter at både totalentreprenøren og bygherren var gået konkurs.     

Højesteret udtalte, at det måtte have fremstået som en nærliggende mulighed for forsikringsselskabet, at bygherrens ejendom kunne blive solgt inden for garantiperioden, og at eventuelle mangler, som totalentreprenøren var ansvarlig for, ikke – eller ikke fuldt ud – ville blive konstateret i forbindelse med salget. Højesteret fandt, at det ikke kunne anses for en bristende forudsætning for garantierklæringen eller en urimelig ulempe for forsikringsselskabet, at det var andelsboligforeningen og ikke bygherren, som kunne påberåbe sig bygherrens rettigheder i henhold til garantien, så længe andelsboligforeningen ikke opnåede nogen bedre ret end bygherren.

Da der endvidere ikke var noget hensyn at tage til bygherren, som ikke længere eksisterede, og som derfor ikke vil kunne håndhæve garantien over for forsikringsselskabet, og forsikringsselskabet ville kunne opnå en uforudset berigelse på bekostning af andelsboligforeningen, hvis andelsboligforeningen blev afskåret fra at indtræde i bygherrens rettigheder i henhold til garantien, fandt Højesteret, at andelsboligforeningen var berettiget til at indtræde i bygherrens rettigheder i henhold til garantien.

Byretten og et flertal i landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

 

 

  

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk