Hop til indhold
Højesteret

Indhentelse af ny udtalelse om fængselsforhold inden stillingtagen i udleveringssag 
27-02-2017 

Sag 267/2016
 

 

Kendelse afsagt den 24. februar 2017

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Anklagemyndigheden skulle indhente en fornyet udtalelse om de rumænske fængselsforhold inden Højesterets endelige stillingtagen til anmodning om udlevering til straffuldbyrdelse i Rumænien

I forbindelse med behandlingen af en anmodning fra de rumænske myndigheder om udlevering af T til straffuldbyrdelse i Rumænien på baggrund af en europæisk arrestordre blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt en udlevering ville være i strid med udleveringsloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Tiltalte påberåbte sig bl.a., at forholdene i de rumænske fængsler ikke levede op til Menneskerettighedskonventionens bestemmelse om, at ingen må underkastes umenneskelig eller nedværdigende behandling.

I forbindelse med landsrettens behandling af sagen indhentede anklagemyndigheden en udtalelse fra de rumænske myndigheder om fængselsforholdene i Rumænien. Som følge af en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fra oktober 2016, hvor Domstolen præciserede sin praksis vedrørende pladsforhold i fængsler, bestemte Højesteret, at der skulle indhentes en fornyet udtalelse fra de rumænske myndigheder om de forhold, som T efter en eventuel udlevering ville blive anbragt under.

Sagen blev derfor udsat på anklagemyndighedens indhentelse af en fornyet udtalelse fra de rumænske myndigheder.

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk