Hop til indhold
Højesteret

Indhentelse af ny udtalelse om fængselsforhold inden stillingtagen i udleveringssag 
27-02-2017 

Sag 261/2016
 

 

Kendelse afsagt den 24. februar 2017

 

Anklagemyndigheden
mod
T1, T2 og T3

 

Anklagemyndigheden skulle indhente en fornyet udtalelse om de rumænske fængselsforhold inden Højesterets endelige stillingtagen til anmodning om udlevering til strafforfølgning i Rumænien

I forbindelse med behandlingen af en anmodning fra de rumænske myndigheder om udlevering af T1, T2 og T3 til strafforfølgning i Rumænien på baggrund af en europæisk arrestordre blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt en udlevering ville være i strid med udleveringsloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. De tiltalte påberåbte sig bl.a., at forholdene i de rumænske fængsler ikke levede op til Menneskerettighedskonventionens bestemmelse om, at ingen må underkastes umenneskelig eller nedværdigende behandling.

I forbindelse med landsrettens behandling af sagen indhentede anklagemyndigheden en udtalelse fra de rumænske myndigheder om fængselsforholdene i Rumænien. Som følge af en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fra oktober 2016, hvor Domstolen præciserede sin praksis vedrørende pladsforhold i fængsler, bestemte Højesteret, at der skulle indhentes en fornyet udtalelse fra de rumænske myndigheder om de forhold, som T1, T2 og T3 efter en eventuel udlevering ville blive anbragt under.

Sagen blev derfor udsat på anklagemyndighedens indhentelse af en fornyet udtalelse fra de rumænske myndigheder.

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk