Hop til indhold
Højesteret

Indfrielse af anfordringsgaranti 
07-03-2014 

Sag 30/2012
 

Dom afsagt den 7. marts 2014

 

Precision Industries ApS under konkurs
mod
Danske Bank A/S

 

Friholdelse af bank, der var forpligtet til at indfri en kontragaranti

I forbindelse med appellantens levering af produkter til en irakisk kunde havde en irakisk bank udstedt en hovedgaranti til sikkerhed for erstatning i tilfælde af appellantens misligholdelse af aftalen. Appellantens danske bank havde i den forbindelse over for den irakiske bank udstedt en kontragaranti, der ligesom hovedgarantien var en ubetinget anfordringsgaranti. Hovedgarantien kunne forlænges blot efter anmodning fra det irakiske firma, og kontragarantien udløb 30 dage efter udløbet af hovedgarantien.

Da hovedgarantien efter anmodning fra den irakiske kunde var blevet forlænget, var kontragarantien ikke udløbet, da den irakiske bank krævede kontragarantien indfriet. Den danske bank havde således været forpligtet til at indfri garantien og havde derfor krav på, at appellanten friholdt banken for udgiften til indfrielsen i henhold til friholdelsesaftalen mellem appellanten og banken.

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk