Hop til indhold
Højesteret

Indbrudstyveri, hvor der efterfølgende blev fremsat trusler om vold, kunne henføres under straffelovens § 288, stk. 1, nr. 2 
10-10-2016 

Sag 82/2016
 

Dom afsagt den 10. oktober 2016


Anklagemyndigheden
mod
T


Der var sådan en sammenhæng mellem et tyveri og en fremsat trussel om vold, at forholdet kunne henføres under straffelovens § 288, stk. 1, nr. 2

T begik i forening med to medgerningsmænd ca. kl. 04.30 indbrud i en villa. De forsøgte i tidsrummet 04.30 til 05.00 at begå indbrud i 2 andre villaer i kvarteret, hvor de blev overrasket og forfulgt af en beboer, A, der ca. kl. 05.01 fandt T og medgerningsmændene samt koster fra det første indbrud ca. 200 meter fra denne adresse. T og medgerningsmændene fremsatte her trusler mod A, og denne fortrak derfor fra stedet, hvor kosterne befandt sig.

Da truslerne om vold blev fremsat af T og medgerningsmændene under et tyvetogt i et villakvarter, fandt Højesteret, at der var en sådan sammenhæng mellem tyveriet og truslerne, at tyveriet med rette af landsretten var henført under straffelovens § 288, stk. 1, nr. 2, om røveri.

Højesteret fandt endvidere, at T ikke kunne straffes for tyveri af de genstande, med hensyn til hvilke han var dømt for røveri. Da det ikke af landsrettens dom fremgik, at landsrettens domfældelse for det pågældende indbrudstyveri angik andre genstande end de koster, der var omfattet af røveriforholdet, blev T frifundet for dette indbrud.

T blev i alt dømt for 20 indbrudstyverier i private hjem og forsøg herpå. Højesteret fandt, at tyveriforholdene med rette var henført under straffelovens § 286, stk. 1, som organiseret indbrudskriminalitet.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom med den ændring, at T blev frifundet for et tyveriforhold.


 Læs hele dommen 

 Læs landsrettens dom

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk