Hop til indhold
Højesteret

Importør havde ikke krav på tilbagebetaling af told for import af cykler fra Cambodja 
10-06-2015 

Sag 104/2013
 

Dom afsagt den 10. juni 2015

 

T. Hansen Gruppen A/S
mod
Skatteministeriet

 

T. Hansen Gruppen A/S opfyldte ikke betingelserne for at kræve tilbagebetaling af den told, selskabet havde betalt for import af cykler fra Cambodja

Efter at det havde vist sig, at de cambodjanske myndigheder havde begået fejl ved udstedelsen af certifikater for oprindelsen af cykler, som T. Hansen Gruppen havde importeret til Danmark fra Cambodja med en toldsats på 0 % efter EU’s toldpræferenceordning, opkrævede SKAT den sædvanlige toldsats på 14 %. Sagen angik, om T. Hansen Gruppen havde krav på tilbagebetaling af tolden med henvisning til, at selskabet havde været i god tro efter artikel 220 i EU’s toldkodeks.   

Højesteret fastslog, at T. Hansen Gruppen måtte anses for generelt at have sikret sig, at samarbejdspartneren i Cambodja faktisk ville være i stand til at opfylde betingelserne for præferencebehandling, men ikke havde truffet foranstaltninger, som reelt sikrede T. Hansen Gruppen, at de enkelte leverancer af cykler fra Cambodja opfyldte kravene til toldmæssig præferencebehandling, herunder i lyset af reglerne om oprindelse og regional kumulation. T. Hansen Gruppen havde ikke påvist, at selskabet i den periode, hvor importen af cyklerne fandt sted, havde udvist den fornødne omhu for at sikre sig, at samtlige betingelser for præferencebehandling var opfyldt. Selskabet havde herefter ikke krav på tilbagebetaling af tolden. 

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

  

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk