Hop til indhold
Højesteret

Importmoms opkrævet med rette 
13-08-2014 

Sag 297/2011
 

Dom afsagt den 13. august 2014

 

VOS Transport B.V.
mod
Skatteministeriet

 

Importmoms var med rette opkrævet i Danmark og skulle ikke tilbagebetales

VOS Transport B.V. forestod transporten af et parti dvd-disketter, som var indført i Danmark fra et sted uden for EU. Dvd-disketterne skulle transporteres fra Danmark til Holland, hvor disse skulle frembydes for toldmyndighederne, og dvd-disketterne skulle herefter fragtes til den endelige modtager i Belgien. VOS Transport B.V. frembød ikke varerne i Holland og kørte direkte til modtageren i Belgien. Idet forsendelsen ikke blev afsluttet forskriftsmæssigt, efterlyste ToldSkat forsendelsen. Da der ikke blev reageret på efterlysningen, opkrævede ToldSkat importmoms, der i første omgang blev betalt af kautionisten, Danske Speditører. ToldSkat imødekom ikke en senere ansøgning om tilbagebetaling af importmomsen, hvilket Landsskatteretten stadfæstede.

Højesteret lagde til grund, at Landsskatteretten havde taget stilling til, om importmomsen med rette var opkrævet i Danmark. Højesteret kunne derfor, udover spørgsmål om tilbagebetaling, prøve spørgsmålet om, hvorvidt der var opstået momsskyld i Danmark.  

Der forelå ikke oplysninger om tid og sted for, hvornår den første uregelmæssighed blev begået. Forsendelsesproceduren startede i Danmark, og Højesteret tiltrådte, at momspligten efter toldkodeksen indtrådte i Danmark, og at importmomsen med rette var opkrævet i Danmark.

Højesteret fandt endvidere, at betingelserne for godtgørelse efter toldkodeksen ikke var opfyldt. Det forhold, at den belgiske importør muligt havde medtaget importmoms vedrørende dvd-disketterne i sit momsregnskab, udgjorde ikke en særlig situation.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk