Hop til indhold
Højesteret

Ikke yderligere rabat ved strafudmålingen i en sag, hvor tiltalte havde samarbejdet med politiet 
04-05-2011 

Sag 102/2011

Dom afsagt den 4. maj 2011.

Rigsadvokaten
mod
T

Ikke yderligere rabat ved strafudmålingen i en sag, hvor tiltalte havde samarbejdet med politiet

T, der var født i 1985, blev fundet skyldig i fem drabsforsøg, henholdsvis medvirken hertil, og to tilfælde af grov vold. De fem drabsforsøg og det ene voldsforhold var begået som led i T’s tilknytning til rockergrupperne Hells Angels og AK 81 og havde baggrund i et gensidigt opgør med forskellige bandegrupperinger. Byretten og landsretten fastsatte straffen til fængsel i 12 år.

Højesteret fandt, at det måtte antages, at T ville være blevet straffet med fængsel på livstid eller i hvert fald med fængsel i 16 år, hvis der ikke havde foreligget formildende omstændigheder. Det måtte i formildende retning tillægges betydning, at T med hensyn til tre af forholdene havde angivet sig selv og tilstået forhold, som politiet ikke på forhånd havde kendskab til, og at han havde givet oplysninger, som var afgørende for opklaringen af meget alvorlige strafbare handlinger begået af andre. Det måtte endvidere tillægges betydning, at T som følge af sine forklaringer om alvorlige strafbare forhold begået af andre med tilknytning til Hells Angels og AK 81 måtte antages at være udsat for en betydelig risiko for alvorlige repressalier, og at foranstaltninger til imødegåelse heraf måtte antages at ville påvirke hans tilværelse i mange år fremover.

Højesteret fandt efter en samlet vurdering imidlertid ikke grundlag for en yderligere reduktion af straffen end den reduktion, som byrettens og landsrettens fastsættelse af straffen til fængsel i 12 år var udtryk for.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 04-05-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk