Hop til indhold
Højesteret

Ikke vidnepligt og edition i den såkaldte lækagesag 
08-02-2011 

Sag 158/2010

Kendelse afsagt den 8. februar 2011

Rigsadvokaten
mod
S og andre, der måtte blive sigtet i sagen
Michael Dyrby,
Rasmus Tantholdt,
Danmarks Radio og
Nils Giversen

Anklagemyndigheden havde anmodet om, at det blev pålagt nyhedschef Michael Dyrby og journalist Rasmus Tantholdt fra TV 2 at afgive forklaring om, hvem der i april 2007 til en eller flere medarbejdere ved TV 2 videregav fortrolige oplysninger om Forsvarets planlagte udsendelse af Jægerkorpset til Irak.

Anklagemyndigheden havde endvidere anmodet om, at det blev pålagt DR at udlevere kopi af den lydfil, som journalist Nils Giversen – mens han var ansat i DR – den 25. januar 2010 optog af en telefonsamtale, hvori det angiveligt nævnes, hvem der i april 2007 videregav oplysningerne.

Højesteret tog ikke anklagemyndighedens anmodninger om vidnepligt og om udlevering af lydfilen til følge.

Landsretten var nået til det samme resultat med en anden begrundelse.

 Læs hele kendelsen. 

 

Til top Sidst opdateret: 08-02-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk