Hop til indhold
Højesteret

Ikke værnetingsaftale 
07-11-2014 

Sag 311/2013
 

Dom afsagt den 7. november 2014

 

ICO Concerts ApS i likvidation
mod
CT Creative Talent GmbH

 

Ikke aftalt værneting ved Sø- og Handelsretten i sag mellem et dansk og et tysk firma

Der var mellem parterne i sagen, en dansk professionel koncertarrangør og tour promoter på den ene side og en tysk lokal koncertarrangør på den anden side, uenighed om, hvorvidt der mellem dem var indgået en aftale om et samarbejde om at arrangere to koncerter i Tyskland.

Sagen angik for Højesteret spørgsmålet, om der mellem parterne var indgået en værnetingsaftale om værneting i Danmark ved Sø- og Handelsretten.

Højesteret fandt, ligesom Sø- og Handelsretten, at der ikke var indgået en endelig og bindende aftale om de to koncerter i Tyskland.

En værnetingsklausul i kontraktudkastet kunne efter sit indhold ikke forstås sådan, at den tyske koncertarrangør ved en eventuel enighed om denne klausul havde accepteret dansk værneting uafhængigt af, om der i øvrigt var indgået en endelig og bindende aftale mellem parterne.

Højesteret stadfæstede dermed Sø- og Handelsrettens afvisning af sagen.

 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk