Hop til indhold
Højesteret

Ikke ulovlig produktefterligning 
19-06-2013 

Sag 127/2010
 

Dom afsagt den 19. juni 2013.

 

SlipCon ApS
og
Poul Lundum
mod
Flex Trim A/S

 

 

Produkt havde ikke særpræg, og der forelå derfor ikke produktefterligning i strid med markedsføringslovens § 1

 

SlipCon og Poul Lundum indgik i 2003 et retsforlig med Flex Trim i anledning af en rets­sag, som Flex Trim havde anlagt mod bl.a. SlipCon.

 

Sa­gen for Højesteret angik, om retsforliget var krænket, og om SlipCon havde fore­ta­get pro­dukt­efterligning i strid med markedsfø­rings­lovens § 1, og om der som følge heraf kunne meddeles Slip­Con og Poul Lundum informa­ti­ons­pålæg.

 

Højesteret udtalte, at der efter en fortolkning af retsforligets ordlyd sammenholdt med en tegning heri var sket en krænkelse af retsforliget. Det produkt, Flex Trim påstod efterlignet, havde ikke sær­­præg, og der forelå derfor ikke pro­dukt­ef­ter­ligning i strid med mar­keds­føringslovens § 1. Da der ikke forelå ulovlig produktefterligning, var der ikke hjemmel til at meddele Slip­Con og Poul Lun­dum in­formationspålæg.

 

Sø- og Handelsretten var nået til det samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk