Hop til indhold
Højesteret

Ikke ugrundet berigelse 
14-10-2013 

Sag 295/2012
 

Dom afsagt den 14. oktober 2013

 

IT Factory A/S under konkurs
mod
Saxo Bank A/S

 

Beløb modtaget ifølge aftale om opgivelse af stilling som eksklusiv hovedsponsor skulle ikke tilbagebetales som følge af bl.a. ugrundet berigelse eller bristende forudsætninger

IT Factory A/S og Saxo Bank A/S indgik i 2008 en aftale om, at banken mod betaling af 10 mio. euro + moms skulle ændre sin hovedsponsoraftale med Riis Cycling A/S, således at IT Factory kunne dele hovedsponsoratet med banken. Det var under sagen for Højesteret ubestridt, at beløbet udgjorde betaling for, at Saxo Bank opgav sin eksklusive stilling som hovedsponsor. IT Factory indgik efterfølgende en hovedsponsoraftale med Riis Cycling, som dog allerede i 2009 blev misligholdt, idet IT Factory gik konkurs.

Spørgsmålet for Højesteret var, om Saxo Bank skulle tilbagebetale en del af beløbet til konkursboet som følge af, at banken havde opnået en ugrundet berigelse, eller fordi forudsætningerne for aftalen var bristet, samt om banken havde undladt at opfylde sin tabsbegrænsningspligt. Højesteret fandt – ligesom landsretten – at der ikke var grundlag for at pålægge Saxo Bank at tilbagebetale nogen del af beløbet.

Højesteret gav ikke konkursboet medhold i anbringendet om ugrundet berigelse, da det forhold, at IT Factory ikke fik den forventede nytte af hovedsponsoraftalen, ikke medførte et tab for IT Factory på aftalen med Saxo Bank, men alene på aftalen med Riis Cycling. Det var endvidere ikke godtgjort, at Saxo Bank havde opnået en berigelse.

Det var ubestridt, at der ikke efter konkurslovens regler var grundlag for et tilbagebetalingskrav, og Højesteret fandt, at risikoen for, at IT Factory som følge af konkursen ikke fik den forventede nytte af sin hovedsponsoraftale med Riis Cycling, ikke kunne påhvile Saxo Bank efter forudsætningslæren. Endelig kunne Riis Cykling efter den ændrede hovedsponsoraftale indgå aftale med en ny delt hovedsponsor, og Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at bebrejde Saxo Bank, at dette først lykkedes med virkning fra 2011.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk