Hop til indhold
Højesteret

Ikke udvist efter straffedom 

29-12-2008
Sag 169/2008
 

Dom afsagt den 29. december 2008.

Rigsadvokaten
mod
T

Et enkeltstående voldsforhold mod buschauffør medførte ikke udvisning

Tiltalte var i landsretten idømt fængsel i 60 dage for i februar 2007 at have overfaldet en buschauffør. Han var desuden blevet udvist med indrejseforbud i 5 år.

Tiltalte var på gerningstidspunktet 23 år og var født og opvokset i England af pakistanske forældre. Han kom til Danmark i november 2005, havde arbejds- og opholdstilladelse i Danmark for 5 år og havde siden ankomsten været beskæftiget som rengøringsassistent. Hans forældre og hans storebror boede i Danmark.

Højesteret frifandt tiltalte for udvisning. Højesteret lagde vægt på, at voldsforholdet, ved hvilket tiltalte spyttede og slog buschaufføren i ansigtet, blev begået som en spontan reaktion på, at chaufføren ikke ville tillade en af tiltaltes venner at medbringe en flaske spiritus i bussen og i forbindelse hermed nægtede at køre videre og lukkede dørene. Endvidere var tiltalte ikke tidligere straffet. Efter en afvejning af på den ene side tiltaltes tilknytning til Danmark og herboende personer og på den anden side karakteren af det begåede enkeltstående voldsforhold fandt Højesteret, at der forelå hensyn, som afgørende talte imod udvisning, jf. udlændingelovens § 26, stk. 2. Højesterets bemærkede, at udvisning også ville være i strid med proportionalitetsprincippet i de særlige EU-regler for EU-borgere, artikel 27, stk. 2, sammenholdt med artikel 28, stk. 1 i direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 (opholdsdirektivet).

Til top Sidst opdateret: 04-07-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk