Hop til indhold
Højesteret

Ikke udløsning af betinget udvisning. Ny betinget udvisning fastsat. 
13-01-2011 

sag 225/2010

Dom afsagt den 13. januar 2011.

Rigsadvokaten
mod
T

Ikke udløsning af betinget udvisning. Ny betinget udvisning fastsat.

Ved dom af 11. januar 2008 blev T, der var irakisk statsborger og indrejst i Danmark som 7-årig i 2000, fundet skyldig i 4 røverier, vold efter straffelovens § 244 og trusler mod et vidne. Alle forhold blev begået, da T var 15 år. Straffen blev fastsat til fængsel i 1 år og 6 måneder, og T blev betinget udvist af Danmark. Den 15. august 2008 blev T prøveløsladt med en reststraf på fængsel i 184 dage. Den 25. januar 2010 forøvede T, der da var blevet 17 år, vold omfattet af straffelovens § 244 mod en person, som han tilfældigt traf på gaden. For dette forhold blev tiltalte ved landsretten straffet med fængsel i 9 måneder, hvori reststraffen på 184 dage indgik, ligesom han blev udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år.

For Højesteret drejede sagen sig alene om spørgsmålet om udvisning. Højesteret bemærkede, at det beroede på en proportionalitetsbedømmelse, om udvisning skulle ske. I denne indgik med betydelig vægt de samfundsmæssige behov for udvisning under hensyn til en samlet bedømmelse af karakteren og alvoren af den tidligere og af den nu begåede kriminalitet. Ved proportionalitetsbedømmelsen måtte det endvidere tillægges betydelig vægt, at der var tale om kriminalitet, som T begik, før han fyldte 18 år. I proportionalitetsbedømmelsen indgik desuden, hvor stor en del af livet T havde opholdt sig i Danmark, og styrken af de familiemæssige, sociale og kulturelle bånd til henholdsvis Danmark og Irak.

Efter en samlet bedømmelse fandt Højesteret, at T’s tilknytning til Danmark var så stærk, at udvisning på grund af hans hidtidige kriminalitet ville være særlig belastende. T blev derfor frifundet for påstanden om udvisning. Højesteret fandt imidlertid, at der var en sådan sammenhæng mellem det nu begåede og de tidligere forhold, at T på ny burde idømmes betinget udvisning, således at han fortsat var advaret mod igen at komme ind på en kurs hen imod vedvarende kriminel adfærd.

Højesteret ændrede dermed landsrettens dom om udvisning.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 13-01-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk