Hop til indhold
Højesteret

Ikke tilladelse til telefonaflytning 
02-04-2019 

Sag 149/2018
 

Kendelse afsagt den 1. april 2019

 

Anklagemyndigheden
vedrørende
Foranstaltning under efterforskning

 

Ikke tilladelse til telefonaflytning af to personer i forbindelse med en efterforskning, der angik opløsning af Loyal to Familia ved dom

Sagen angik bl.a. en anmodning fra politiet om tilladelse til at foretage telefonaflytning af to personer som led i efterforskningen af en sag om opløsning af Loyal to Familia ved dom. De to personer var ikke mistænkt for en forbrydelse.

Efter retsplejelovens bestemmelse om indgreb i meddelelseshemmeligheden kan telefonaflytning kun foretages, hvis der er bestemte grunde til at antage, at der på den pågældende måde gives meddelelser eller foretages forsendelser til eller fra en mistænkt, og efterforskningen angår en af de kriminalitetsformer, der er nærmere opregnet i retsplejelovens bestemmelse herom.

Højesteret fandt, at der hverken efter retsplejeloven eller en analogi heraf var den fornødne hjemmel til at foretage indgrebet. Anmodningerne om tilladelse til telefonaflytning kunne herefter ikke tages til følge.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk