Hop til indhold
Højesteret

Ikke tilkendt godtgørelse 
29-09-2016 

Sag 277/2015
 

Dom afsagt den 29. september 2016

 

 

HK/Danmark som mandatar for A, B og C
mod
Transport- og Bygningsministeriet

 

Tidligere ansatte blev ikke tilkendt godtgørelse, selv om arbejdsgiveren havde tilsidesat regler om fremgangsmåden for indhentelse af helbredsoplysninger mv.

A, B og C var ansat som statstjenestemænd hos Banedanmark, som henhører under Transport- og Bygningsministeriet. I forbindelse med deres afskedigelse skulle der tages stilling til, om de var berettigede til egenpension, og Banedanmark indhentede eller forsøgte at indhente speciallægeerklæringer til brug for denne vurdering. Der var enighed om, at Banedanmark ikke på alle punkter havde fulgt de relevante regelsæt om indhentelse, håndtering og opbevaring af personoplysninger.

Sagen angik, om A, B og C havde krav på godtgørelse som følge af Banedanmarks tilsidesættelse af procedurerne, og herunder om helbredsoplysningsloven fandt anvendelse.

Højesteret fastslog, at helbredsoplysningsloven ikke fandt anvendelse, idet forholdet skulle behandles efter tjenestemandslovgivningen. Højesteret fastslog endvidere, at der ikke var grundlag for erstatning i medfør af persondataloven eller godtgørelse efter erstatningsansvarsloven. Transport- og Bygningsministeriet blev derfor frifundet.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk