Hop til indhold
Højesteret

Ikke tilbagesøgning af et beløb, der blev betalt efter en samarbejdsaftales ikrafttræden 
25-11-2013 

Sag 17/2012

 

Dom afsagt den 25. november 2013.

 

MVF 3 ApS
mod
Intelligent Insect Control SARL
og
A

Ikke tilbagesøgning af et beløb, der blev betalt efter en samarbejdsaftales ikrafttræden

 Sagen drejede sig om, hvorvidt MVF 3 ApS havde krav på tilbagebetaling af 1 mio. kr., som var betalt til Intelligent Insect Control SARL og A umiddelbart efter ikrafttræden af en skriftlig samarbejdsaftale. Parterne havde hidtil samarbejdet på grundlag af en mundtlig aftale, og MVF 3 ApS anførte, at A’s fortielse af de nærmere omstændigheder om hans involvering i en konkurrerende virksomhed gav dem grundlag for at kræve beløbet på 1 mio. kr. tilbagebetalt.

Højesteret fastslog, at MVF 3 ApS ikke kunne kræve beløbet tilbagebetalt.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen

 

 

Til top Sidst opdateret: 25-11-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk