Hop til indhold
Højesteret

Ikke tilbagebetaling af mvg 
05-09-2012 

Sag 73 + 74/2011

Dom afsagt den 5. september 2012.

Sag 73/2011

Rodmund Nielsen
mod
TAKS og
P/F Wenzel

og

Sag 74/2011

Bjørn á Heygum
mod
TAKS

Mvg (færøsk moms) af registreringsafgift på biler, der var opkrævet uretmæssigt, kunne ikke kræves tilbagebetalt   

Sagerne drejede sig om, hvorvidt Rodmund Nielsen og Bjørn á Heygum havde været forpligtet til at betale mvg (færøsk moms) af registreringsafgift på biler, som de havde købt i tidsrummet fra april 2001 indtil februar 2004, og om beløbet kunne kræves tilbagebetalt, hvis det havde været opkrævet med urette.      

Højesteret kom frem til, at der ved bilkøb i perioden 1999-2005 ikke havde været den fornødne lovhjemmel til at opkræve mvg af registreringsafgiften. Højesteret udtalte herefter, at hvor det offentlige har opkrævet afgifter uden hjemmel, er det klare udgangspunkt, at afgifterne kan kræves tilbagebetalt. Under hensyn til de ganske særlige omstændigheder i sagerne, fandt Højesteret imidlertid, at udgangspunktet måtte fraviges, hvorfor TAKS ikke skulle tilbagebetale den uretmæssige opkrævede mvg.

 Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen. 

Til top Sidst opdateret: 05-09-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk