Hop til indhold
Højesteret

Ikke tilbagebetaling af erstatning 
25-04-2012 

Sag 371/2010
 

Dom afsagt den 25. april 2012.

 

If Skadeforsikring
mod
A

Erstatningsbeløb kunne ikke kræves tilbagebetalt, selvom det efterfølgende blev fastslået, at der ikke forelå en erstatningspådragende arbejdsulykke

A opsøgte i juli 1999 sin læge, idet han oplyste, at han under udførelse af sit arbejde havde fået et vrid i sin lænd, Hændelsen blev af Arbejdsskadestyrelsen anset som en arbejdsulykke, og A modtog fra forsikringsselskabet erstatning herfor. Arbejdsskadestyrelsen genoptog nogle år senere sagen og fastslog, at hændelsen ikke var en arbejdsulykke. Herefter rejste forsikringsselskabet krav om tilbagebetaling af den udbetalte erstatning.

Højesteret udtalte bl.a., at det ikke var godtgjort, at A bevidst havde afgivet urigtige oplysninger og ved modtagelsen af erstatningen vidste eller burde have vidst, at han ikke var berettiget til beløbene. Der var ikke grundlag for at pålægge A at tilbagebetale erstatningen.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk