Hop til indhold
Højesteret

Ikke stemmeret i rekonstruktion 
19-03-2020 

Sag 31/2019
 

Kendelse afsagt den 18. marts 2020


Resen Holm Invest ApS,
Resen Holm Holding ApS,
Karsten Resen Holm
og
advokat Mogens Olesen
mod
Gældsstyrelsen


Overdragelse af fordringer kort før anmodning om rekonstruktion var ikke loyal og gav ikke erhververen stemmeret vedrørende rekonstruktionsforslag

Få dage efter at skattemyndighederne havde varslet konkursbegæring og afslået Resen Holm Invests anmodning om frivillig akkord, solgte tre selskaber, som var nærstående til Resen Holm Invest, sine fordringer mod selskabet til et andet – ikke-nærstående – selskab, KHJ Consult ApS. Dagen efter overdragelsen indgav Resen Holm Invest begæring om rekonstruktion. Spørgsmålet for Højesteret var, om konkurslovens § 13 d, stk. 3 – hvorefter fordringer, der tilhører skyldnerens nærstående, ikke giver stemmeret – afskar KHJ Consult fra stemmeret vedrørende rekonstruktionsforslaget.

Højesteret udtalte, at overdragelsen ikke kunne anses for at være sket loyalt, men med det formål at sikre de tre sælgende selskaber indvirkning på afstemningen om rekonstruktion af Resen Holm Invest. Højesteret fastslog, at KHJ Consult allerede derfor ikke havde stemmeret med hensyn til rekonstruktionsforslaget.

Landsretten var nået til samme resultat.


 Læs hele kendelsen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk