Hop til indhold
Højesteret

Ikke søgsmålskompetence 
06-09-2013 

Sag 85/2010
 

Dom afsagt den 6. september 2013.

Margarine Foreningen
mod
Fødevarestyrelsen
Biintervenient Mejeriforeningen

Interesseorganisation og et af dens medlemmer kunne ikke anlægge sag om gyldigheden af Fødevarestyrelsens afgørelse om en konkurrents markedsføring

Højesteret var enig med landsretten i, at Margarine Foreningen ikke kunne anlægge sag mod Fødevarestyrelsen i en sag, hvor styrelsen havde ophævet Fødevareregion Nords forbud over for Arla Foods a.m.b.a. mod at markedsføre blandingsproduktet ”Lurpak Smørbar” under denne betegnelse. Margarine Foreningen mente, at Fødevarestyrelsens afgørelse var ugyldig og skulle ophæves, således at forbuddet fortsat var gældende.

Højesteret fandt, at hverken Margarine Foreningen eller et af foreningens medlemmer, der også var producent af et blandingsprodukt, havde kompetence til at anlægge det omhandlede søgsmål. Højesteret begrundede sin afgørelse med, at hverken foreningen eller medlemmet var adressat for afgørelsen, og at der ikke er særlige regler på området, hverken efter dansk ret eller EU-retten, der tillægger dem partsstatus, klageret eller søgsmålskompetence i forbindelse med afgørelsen. Herudover var ingen af dem så konkret berørte af afgørelsen, at de kunne siges at have retlig interesse i at få prøvet afgørelsens gyldighed.

Højesteret lagde endvidere vægt på, at foreningen og medlemmet har mulighed for at anlægge sag mod Arla Foods efter markedsføringsloven. Endelig bemærkede Højesteret, at en anerkendelse af søgsmålskompetence ville medføre, at lovligheden af Arla Foods’ markedsføring af produktet kunne prøves uden inddragelse af Arla Foods.

  Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 06-09-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk