Hop til indhold
Højesteret

Ikke sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger 
17-09-2013 

Sag 135/2013, 136/2013 og 137/2013
 

Kendelse afsagt 17. september 2013.     

A m.fl.
mod
Forsvarsministeriet
Biintervenient til støtte for A m.fl.:
Dignity, Dansk Institut mod Tortur

De udenlandske sagsøgere skulle i en sag mod Forsvarsministeriet ikke stille sikkerhed for sagsomkostningerne

De kærende er irakere og bor nu forskellige steder i Mellemøsten. De har anlagt sag mod Forsvarsministeriet med påstand om godtgørelse for tort. De gør gældende, at de i 2004 i Irak blev tilbageholdt af dansk militær og overgivet til irakisk politi og i den forbindelse udsat for tortur, som den danske stat er ansvarlig for.

Landsretten havde efter anmodning fra Forsvarsministeriet besluttet, at de kærende hver især skulle stille en sikkerhed på 40.000 kr. for de sagsomkostninger, som de kunne blive pålagt at betale. Sagen for Højesteret handlede kun om denne sikkerhedsstillelse.

Højesteret besluttede at fritage de kærende for at stille sikkerhed. Højesteret udtalte bl.a., at der var grund til at antage, at et krav om sikkerhedsstillelse reelt vil kunne afskære de anlagte retssager, hvis helt særlige karakter og omstændigheder sammenholdt med statens begrænsede interesse i sikkerhedsstillelsen indebar, at det efter Højesterets opfattelse ville være urimeligt at imødekomme Forsvarsministeriets anmodning om sikkerhedsstillelse.

Højesteret nåede dermed til et andet resultat end landsretten.

  Læs hele kendelsen

Til top Sidst opdateret: 21-10-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk