Hop til indhold
Højesteret

Ikke ret til revalidering 
15-04-2013 

Sag 237/2011
 

Dom afsagt den 15. april 2013.

 

A
mod
Ankestyrelsen

 

En yngre kvinde havde ikke ret til revalidering, selv om hun var afskåret fra at opnå beskæftigelse inden for sit fag 

 

Sagen angik, hvorvidt en yngre kvinde var berettiget til revalidering, idet hun måtte opgive at arbejde inden for sit fag (frisør) på grund af en arbejdsrelateret håndeksem, der var anerkendt som en arbejdsskade med bl.a. tab af erhvervsevne til følge.      

 

Højesteret fandt ligesom landsretten, at kvinden ikke havde krav på revalidering, da hun via sin uddannelse som frisør og erhvervserfaring, både efter uddannelsens afslutning og før uddannelsen, havde opnået kompetencer og ressourcer, der kunne bringe hende tilbage på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Det forhold, at Ankestyrelsen tidligere havde haft en mere lempelig praksis, var ikke til hinder for indførelsen af en mere restriktiv praksis.

 

Højesteret bemærkede, at hjælp til revalidering er subsidiær i forhold til almindelige uddannelses- og arbejdsmarkedsordninger, herunder f.eks. Statens Udannelsesstøtte.    

 

Landsretten var kommet til samme resultat. 

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk