Hop til indhold
Højesteret

Ikke ret til fradrag i grundværdi 
08-05-2013 

Sag 214/2011
 

Dom afsagt den 8. maj 2013.

 

 

Haderslev Andels Boligforening
mod
Skatteministeriet

 

Andelsforenings etablering af parkeringspladser havde ikke forøget grundværdien og udgifterne til etableringen kunne derfor ikke fradrages i denne

 

Haderslev Andels Boligforening havde etableret et antal parkeringspladser på andelsboligforeningens grund.

 

Højesteret fastslog, at foreningen ikke havde ret til fradrag for udgifterne til etableringen af parkeringspladserne efter reglerne i den dagældende vurderingslov. Efter denne lov gives der kun fradrag i grundværdien, hvis forbedringerne medfører en stigning af værdien af grunden i ubebygget stand. Der var ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes langvarige praksis på området.

 

Højesteret nåede dermed til samme resultat som landsretten.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk