Hop til indhold
Højesteret

Ikke ret til at udnytte aktieoptioner efter fratræden 
10-09-2010 

Sag 102/2008
 

Dom afsagt den 10. september 2010.


Tord Wingren
mod
RAE Systems Inc.


Direktør var fratrådt inden modningsdagen og kunne derfor ikke udnytte sine aktieoptioner

I juni 2003 blev Tord Wingren ansat som direktør hos RAE Systems Inc. og blev i den forbindelse tildelt aktieoptioner i moderselskabet. Det fremgik af vilkårene for tildelingen af optionerne bl.a., at den første modningsdato for optionerne var 1 år efter den 5. maj 2003, og at udnyttelsen af optionerne forudsatte, at ansættelsesforholdet ikke var ophørt før dette tidspunkt. Da Tord Wingren opnåede ansættelse hos et andet selskab, opsagde han ved udgangen af december 2003 sin stilling hos RAE, idet han samtidig gav udtryk for, at han ønskede at tiltræde sin nye stilling i London snarest muligt. Han fratrådte herefter den 1. marts 2004, hvor en anden person overtog hans stilling, og hvorefter han ikke mere blev lønnet af RAE Systems Europe. Tord Wingren forblev registreret som direktør i RAE frem til efter juni 2004. Ved udgangen af maj 2004 meddelte Tord Wingren RAE, at han ønskede at udnytte sine aktieoptioner. RAE afviste dette med henvisning til, at Tord Wingren ikke havde opfyldt kravet om ét års ansættelse.  

Landsretten havde efter bevisførelsen lagt til grund, at Tord Wingren efter den 1. marts 2004 alene havde ydet en sådan bistand til RAE Systems Europe, som lå inden for rammerne for en almindelig overdragelse.

Højesteret tiltrådte, at Tord Wingren måtte anses for fratrådt pr. 1. marts 2004 og derfor ikke opfyldte betingelserne for at kunne udnytte aktieoptionerne, idet der ikke kunne lægges vægt på registreringen som direktør efter den 1. marts 2004.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.

Læs hele dommen  

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk