Hop til indhold
Højesteret

Ikke rettidig politianmeldelse i sag om offererstatning 
03-05-2017 

Sag 145/2016
 

Dom afsagt den 3. maj 2017

 

A
mod
Erstatningsnævnet

 

Der var ikke sket rettidig politianmeldelse i sag om offererstatning

Sagen angik, om det var med rette, at Erstatningsnævnet havde afvist at be­handle A’s ansøg­ning om erstatning i medfør af lov om erstatning fra staten til ofre for for­brydelser. Afvisnin­gen var begrundet med, at A ikke havde op­fyldt betingelsen i den dagæl­dende offererstat­ningslov § 10, stk. 1, om at anmelde den pågældende straffe­lovsovertrædelse til politiet uden unødigt ophold, og at der ikke var forhold, der talte for at fravige denne betin­gelse, jf. § 10, stk. 2.

A havde anmeldt, at hun var blevet voldtaget 10 dage efter det angivne gerningstidspunkt. Højesteret fandt, at der efter bevisførelsen ikke var grund­lag for at antage, at anmeldelsen kunne anses for at være indgivet uden unødigt ophold. Høje­steret tiltrådte endvidere, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte Erstatningsnævnets afgø­relse om, at der ikke var forhold, som talte for at fravige betingelsen om, at politianmeldelse skal ske uden unødigt ophold, jf. § 10, stk. 2. Det var derfor med rette, at Erstatningsnævnet havde afvist at be­handle A’s ansøgning om erstatning. 

Landsretten var nået til samme resultat.  

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk