Hop til indhold
Højesteret

Ikke retlig interesse i kæremål 
09-12-2016 

Sag 143/2016
 

Kendelse afsagt den 8. december 2016   

 

Boligforeningen PM
mod
A

 

En boligforening havde ikke længere retlig interesse i et kæremål, da lejeren i en anden sag allerede var blevet sat ud af det lejede

Sagen drejede sig om, hvorvidt Boligforeningen PM kunne opsige As lejemål som følge af, at A ikke havde betalt et krav fra Boligforeningen PM om erstatning for en smadret rude på ejendommens fællesareal.

Siden landsrettens kendelse af 8. marts 2016 i den foreliggende sag, hvorved landsretten af­viste at fremme fogedsagen om udsættelse af A af lejemålet, havde landsretten ved dom af 23. juni 2016 i en anden sag fundet Boligforeningen PM’s opsigelse af A berettiget og fastsat fristen for fraflytning til den 1. oktober 2016, og det var oplyst, at A var fraflyttet lejemålet den 1. september 2016.

Højesteret fandt herefter, at Boligforeningen PM ikke længere havde en konkret og aktuel retlig interesse i at få prøvet, om det var med rette, at landsretten ved kendelsen af 8. marts 2016 nægtede at fremme fogedsagen. Højesteret afviste derfor kæresagen.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk