Hop til indhold
Højesteret

Ikke regreskrav over for forsikringsselskab 
17-04-2013 

Sag 283/2011
 

Dom afsagt den 17. april 2013 

 

 

Herning Kommune
mod
Tryg Forsikring

 

Kommune kunne ikke gøre regres hos forsikringsselskab for sygedagpenge udbetalt til en ansat, der havde været udsat for en anerkendt arbejdsskade opstået ved et færdselsuheld.

 

Efter sygedagpengelovens § 78, stk. 1, 2. pkt., kan en kommune ikke gøre regres over for arbejdsgiveren i sager, hvor en ansat har pådraget sig en arbejdsskade, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring.

 

Herning Kommune kunne efter denne bestemmelse ikke gøre regres for udbetalte sygedagpenge hos Tryg Forsikring i en sag, hvor en ansat havde været udsat for en arbejdsskade, der var anerkendt af Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsskaden var opstået ved et færdselsuheld omfattet af færdselslovens regler om objektivt ansvar og var dækket af den lovpligtige motoransvarsforsikring, der var tegnet hos Tryg Forsikring.

 

Højesteret stadfæstede landsrettens dom.  

 

Læs hele dommen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk