Hop til indhold
Højesteret

Ikke provision eller godtgørelse ved opsigelse af samarbejde 
21-11-2012 

Sag 313/2010
 

Dom afsagt den 21. november 2012.

 

 

B. O. Nielsen Jern- og Stålagentur A/S
mod
GTS Guss Technologie Service GmbH

 

 

Der var ikke efter handelsagentloven eller på andet grundlag krav på provision eller godtgørelse i anledning af opsigelse af et samarbejdsforhold

 

B. O. Nielsen Jern- og Stålagentur A/S (B. O. Nielsen), der drev handelsvirksomhed og virksomhed som agent på det danske marked for udenlandske leverandører inden for jern- og stålindustrien, havde i en årrække haft et samarbejde med GTS Guss Technologie Service GmbH (GTS), dels som forhandler og dels som agent for GTS.

 

Tvisten vedrørte GTS’ opsigelse af samarbejdsforholdet mellem parterne om leverancer fra B. O. Nielsen til Siemens Wind Power A/S (Siemens), der var aftager af nav og lejehuse, som blev produceret af GTS. Der forelå ingen skriftlige aftaler, der fastlagde retsforholdet mellem parterne for så vidt angik Siemens.

 

Højesteret kunne tiltræde, at B. O. Nielsen ikke var handelsagent ved leverancerne til Siemens, og handelsagentloven fandt derfor ikke anvendelse. B. O. Nielsen havde heller ikke på andet grundlag krav på provision eller godtgørelse i anledning af samarbejdets ophør. 

 

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.

 

 Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk