Hop til indhold
Højesteret

Ikke produktansvar for personskade pådraget ved brug af en dyknagle 
19-11-2012 

Sag 157/2010
 

Dom afsagt den 19. november 2012. 

 

 

A
mod
Stanley Nordic ApS

 

 

Producent var ikke ansvarlig efter reglerne om produktansvar for den personskade, som skadelidte pådrog sig ved brug af en dyknagle

 

Ved udskiftning af et rustent greb i en garageport, placerede skadelidte en dyknagle på en maskinskrue, hvorefter han med en hammer slog på dyknaglen. Ved slaget sprang dyknaglens spids af og ramte skadelidtes venstre øje.

 

Højesteret lagde bl.a. til grund, at en dyknagle alene var beregnet til neddykning af stifter og dykker, og at den således ikke var beregnet til den pågældende arbejdsproces.

 

Højesteret fastslog, at den fejlagtige anvendelse af dyknaglen under de angivne omstændigheder måtte anses for ufornuftig, og at skadelidte ikke med rette kunne forvente, at dyknaglen kunne bruges på denne måde uden fare for personskade.

 

Landsretten var nået til samme resultat.  

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk