Hop til indhold
Højesteret

Ikke pligt til automatisk regulering af sømænds nettoløn 
23-11-2016 

Sag 251/2015
 

Dom afsagt den 23. november 2016

 

Søfartens Ledere som mandatar for A og B
mod
Danmarks Rederiforening som mandatar for DFDS A/S

 

Sagen er behandlet sammen med Højesterets sag 15/2016.

Sagen angik, om A og B, der fik udbetalt en skattefri nettoløn i henhold til sømands­be­skatningsloven, havde krav på automatisk forhøjelse af lønnen som følge af de generelle lettelser i beskatningsniveauet, der blev gennemført i 2009 med Forårspakke 2.0.

Det følger af sømandsbeskatningsloven, at sømænd på danske skibe under visse betingelser op­pebærer en skattefri nettoløn. A og B var af den opfattelse, at deres nettoløn skulle forhøjes, når der gennemføres generelle skattelettelser i samfundet. De gjorde gældende, at dette fulgte af deres ansættelses­af­ta­ler som fo­r­tol­ket i lyset af de tidligere gældende overenskomster, af sømandsbeskatningsloven og af EU’s statsstøtteregler.

Landsretten havde udtalt bl.a., at der ikke kunne udledes nogen aftaleretlig forpligtelse for DFDS til automatisk at regulere sømændenes nettoløn som følge af ændringer i personbeskat­nings­reg­ler­ne. En sådan automatisk regulering kunne heller ikke udledes af sømandsbe­skat­nings­loven eller af EU’s statsstøtteregler. Landsretten frifandt derfor DFDS.

Højesteret stadfæstede landsrettens dom.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk