Hop til indhold
Højesteret

Ikke pligt til at betale vederlag for anvendelse af musik på danse- og motionshold 
30-10-2017 

Sag 249/2016
 

Dom afsagt den 30. oktober 2017

 

Koda
mod
FOF København

 

FOF København skulle ikke betale vederlag til Koda for anvendelse af musik på danse- og motionshold

Sagen angik navnlig, om FOF Københavns anvendelse af musik på en række danse- og motionshold udgjorde offentlig fremførelse i ophavsretslovens forstand, og om FOF København derfor skulle betale vederlag til Koda.

Højesteret fastslog, at FOF ikke skulle betale vederlag til Koda, da musikafspilningen på FOF Københavns danse- og motionshold ikke kunne anses for offentlig fremførelse. Højesteret havde i en tidligere dom fastslået, at musikafspilning på lokale gymnastikforeningers træningshold ikke havde karakter af offentlig fremførelse efter ophavsretsloven, og der var ikke grundlag for at behandle den musikafspilning, som fandt sted på de pågældende danse- og motionshold hos FOF København, anderledes.

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk