Hop til indhold
Højesteret

Ikke opsættende virkning i sag om aktindsigt 
22-01-2016 

Sag 74/2015 og 75/2015
 

Kendelse afsagt den 22. januar 2016   

 

Dansk Journalistforbund som mandatar for Kjeld Hansen og Nils Mulvad
mod
Landbrug & Fødevarer som mandatar for A1-A5

og

Fødevarestyrelsen
mod
Landbrug & Fødevarer som mandatar for A1-A5

 

Ikke opsættende virkning i sag om aktindsigt i en MRSA-undersøgelse

I 2008-2011 gennemførte Fødevarestyrelsen en undersøgelse for at afprøve metoder til at fast­slå, om der er MRSA (multiresistente stafylokokbakterier) i svinebesætninger. I undersøgelsen indgik 48 besætninger. Undersøgel­sen viste, at 34 besætninger, herunder landmændene A1-A5’s, var MRSA-positive. I marts 2012 anmodede to journalister om aktindsigt i undersøgelsens oplysninger om, hvilke svinebesætninger der ved undersøgel­sen var konstateret MRSA-positive. I juli 2014 anlagde Landbrug & Fødevarer som mandatar for landmændene retssag for at forhindre, at der blev givet aktindsigt.

Kæresagen angik, om landmændenes søgsmål skulle afvises, fordi landmændene ikke havde retlig interesse i at få prøvet, om Fødevarestyrelsens afgørelse om at give aktindsigt var gyldig. Hvis ikke sagen skulle afvises, var spørgsmålet, om søgsmålet skulle tillægges opsættende virkning.  

Højesteret fastslog, at landmændene var berørt i en sådan grad af, at der blev givet aktindsigt, at betingelsen om retlig interesse var opfyldt. Deres søgsmål skulle derfor ikke afvises. Betingelserne for undtagelsesvis at tillægge søgsmålet opsættende virkning var derimod ikke opfyldt. Højesteret lagde vægt på de særlige hensyn, der gælder ved behandlingen af aktindsigtsanmodninger (bl.a. informations- og ytringsfrihed), og på, at den risiko for skade­virk­­ninger i form af so­ciale konsek­ven­ser for landmændene og de­res fa­mi­lier (stig­mati­sering), landmændene havde påberåbt ville være en følge af of­fent­lig­gø­relse af oplys­nin­gen om MRSA-smitte i deres svi­nebe­sæt­nin­ger i 2011, ikke var nær­­lig­­gende og væ­sent­­lig. Højesteret lagde også vægt på, at Fødevarestyrelsens afgørelse om at give aktindsigt var truffet på baggrund af ombudsmandens redegørelse i sagen. 

Landsretten havde tillagt landmændenes søgsmål opsættende virkning.

 Læs hele kendelsen

 

  

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk