Hop til indhold
Højesteret

Ikke ophævelse af idømt foranstaltning 
11-07-2017 

Sag 82/2017

Kendelse afsagt den 11. juli 2017


Anklagemyndigheden
mod
T


Ikke grundlag for at ophæve idømt foranstaltning i form af anbringelse på psykiatrisk hospital

A, der var idømt en foranstaltning i form af anbringelse på psykiatrisk afdeling uden længstetid, anmodede om at få foranstaltningen ophævet. Heroverfor anmodede anklagemyndigheden om, at foranstaltningen ændredes til forvaring, subsidiært opretholdtes.

På baggrund af de lægelige oplysninger, hvorefter A’s adfærd er præget af en svær personlighedsforstyrrelse med primært dyssociale træk, og oplysningerne om hans aggressive adfærd over for medpatienter og sundhedspersonale, vurderede Højesteret, at der bestod en betydelig risiko for, at A ved en ophævelse af foranstaltningen ville begå ny kriminalitet. På denne baggrund og under hensyn til den kriminalitet, der havde givet grundlag for dommen til anbringelse, fastslog Højesteret, at der endnu ikke var grundlag for at ophæve den idømte foranstaltning i form af anbringelse på psykiatrisk hospital, selv om det måtte lægges til grund, at A ikke længere var sindssyg. Det var ikke godtgjort, at betingelserne for at ændre foranstaltningen til forvaring var opfyldt.

Landsretten var nået til det samme resultat.


 Læs hele kendelsen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk