Hop til indhold
Højesteret

Ikke ophævelse af fælles forældremyndighed 
24-11-2015 

Sag 58/2015
 

Dom afsagt den 24. november 2015

A
mod
B


Ingen holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kunne samarbejde til barnets bedste

Sagen angik spørgsmålet, om den fælles forældremyndighed over et barn skulle ophæves og tillægges faderen alene.

Faderen, der boede alene med barnet i Danmark, gjorde bl.a. gældende, at det ikke var muligt for ham og moderen - der boede i udlandet og ikke talte dansk - at have et reelt samarbejde om udøvelsen af forældremyndigheden over barnet.

Byretten havde tillagt faderen forældremyndigheden alene, mens landsretten havde besluttet, at der fortsat skulle være fælles forældremyndighed.

Højesterets flertal lagde til grund, at forholdet mellem forældrene, de sproglige vanskeligheder og den geografiske afstand ikke vanskeliggjorde kommunikationen mellem forældrene på en sådan måde, at de ikke var i stand til at have et egentligt samarbejde om barnets forhold.

Flertallet fandt på den baggrund, at der ikke var holdepunkter for at antage, at forældrene ikke ville kunne samarbejde til barnets bedste, og der var derfor ikke grundlag for at ophæve den fælles forældremyndighed.

Højesteret mindretal fandt, at forældremyndigheden burde tillægges faderen alene.

Højesteret stadfæstede således landsrettens dom.

 

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse 

 

Til top Sidst opdateret: 24-11-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk