Hop til indhold
Højesteret

Ikke kumulation af tilkendte sagsomkostningsbeløb hos flere sagsøgere 
14-03-2013 

Sag 276/2012
 

Kendelse afsagt den 12. marts 2013.

 

 

Det Danske Stålvalseværk A/S under konkurs
mod
A m.fl.

 

Kære af flere sagsomkostningsbeløb, der hver især ikke oversteg 10.000 kr., krævede Procesbevillingsnævnets tilladelse i henhold til retsplejelovens § 389, stk. 2.

 

En erstatningssag anlagt af 21 sagsøgere mod Det Danske Stålvalseværk A/S under konkurs var undervejs blevet forligt med de fleste af sagsøgerne. Da de resterende ni sagsøgere hver især havde hævet sagen for deres vedkommende, fastsatte byretten sagsomkostningerne således, at disse sagsøgere hver skulle betale 7.000 kr. til Det Danske Stålvalseværk A/S under konkurs.

 

Det Danske Stålvalseværk A/S under konkurs indbragte byrettens sagsomkostningsafgørelser for Østre Landsret og gjorde gældende, at kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389, stk. 2, ikke fandt anvendelse, idet de ni indkærede samlet var blevet pålagt at betale et beløb på 63.000 kr.

 

Østre Landsret afviste sagen med henvisning til, at de enkelte sagsomkostningsafgørelser ikke oversteg 10.000 kr., hvorfor afgørelserne ikke kunne kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse.

 

Det Danske Stålvalseværk A/S under konkurs indbragte med Procesbevillingsnævnets tilladelse landsrettens kendelse for Højesteret.

 

Højesteret bemærkede, at Det Danske Stålvalseværk A/S under konkurs ved byrettens beslutninger var blevet tilkendt et omkostningsbeløb på 7.000 kr. hos hver af de indkærede, og kære af omkostningsafgørelserne krævede derfor tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf. retsplejelovens § 389, stk. 2.

 

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens afgørelse om afvisning af kæresagen.

 

Læs hele kendelsen 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk