Hop til indhold
Højesteret

Ikke krænkelse af ophavsret, varemærke eller overtrædelse af markedsføringslovens § 1 
24-01-2012 

Sagerne 227/2009 og 228/2009

Dom afsagt den 24. januar 2012.

Sag 227/2009

Hermès International S.A.
mod
Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S

og

Sag 228/2009

Hermès International S.A.
mod
In-Hatex ved Carl Aage Andersen

Ikke krænkelse af ophavsret, varemærke eller overtrædelse af markedsføringslovens § 1

Sagerne drejede sig om, hvorvidt Hermès International S.A.’s ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller rettigheder efter markedsføringsloven ved markedsføringen af tasker, som havde ligheder med henholdsvis Hermès Birkin Bag og Hermès Shoulder Birkin Bag.

Højesteret udtalte, at Handelsselskabets og In-Hatex’ tasker ikke kunne anses for at være så nærgående efterligninger, at de ville krænke Hermès’ eventuelle ophavsret. Højesteret tog herefter ikke stilling til, om Hermès Birkin Bag og Hermès Shoulder Birkin er ophavsretligt beskyttede.

Højesteret fandt endvidere, at der ikke er risiko for, at købere af tasker vil forveksle Handelsselskabets taske med Hermès Birkin Bag og eller In-Hatex’ taske med Hermès Shoulder Birkin Bag, herunder at de vil opfatte taskerne som hidrørende fra Hermès. Markedsføringen af taskerne kunne derfor ikke indebære krænkelse af de påberåbte varemærker. Højesteret tiltrådte endvidere, at Handelsselskabet og In-Hatex ikke havde overtrådt markedsføringslovens § 1.

Handelsselskabet og In-Hatex blev herefter frifundet.

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen.   

Til top Sidst opdateret: 26-01-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk