Hop til indhold
Højesteret

Ikke krav på tilbagebetaling af moms 
28-09-2012 

Sag 374/2010

Dom afsagt den 28. september 2012


Sag 374/2010

(2. afdeling)

 

Learn2Lead A/S
Biintervenient: Dansk Erhverv
mod
Skatteministeriet

Kursusvirksomhed havde ikke fuld fradragsret for moms af indkøb mv., som vedrørte overnatning og bespisning af virksomhedens kursusdeltagere i 2003-2004  

Højesteret fastslog, at den dagæl­dende bestemmelse i momslovens § 42, stk. 3 (tidligere stk. 2), ikke var i strid med den såkaldte stand-still klausul i EU’s 6. momsdirektiv artikel 17, stk. 6. Learn2Lead A/S havde derfor ikke fuld fradragsret for moms af indkøb mv., som vedrørte overnatning og bespisning af virksomhedens kursusdeltagere. (Dissens).  

Landsretten var nået til samme resultat.  

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 28-09-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk