Hop til indhold
Højesteret

Ikke krav på erstatning for fejludlevering af forsendelse 
02-09-2011 

Sag 372/2008

Dom afsagt den 2. september 2011.

UPS Danmark A/S
mod
S.M.A. ApS

Ikke krav på erstatning for udlevering i strid med instruks

Parterne havde gennem længere tid haft et samarbejde, hvor UPS udførte forsendelser til udlandet for S.M.A., i nogle tilfælde med angivelse af ”hold for pick up”, ”ship to hold” eller lignende. Forsendelser ”ship to hold” var ikke en standardydelse for UPS, men efter en procedure, som var særligt aftalt mellem parterne, skulle S.M.A. skulle give UPS særskilt besked, hvis en forsendelse var ”hold for pick up” eller tilsvarende, hvorefter UPS ved instruktion til sit modtagecenter på bestemmelsesstedet sikrede, at forsendelsen ikke blev udleveret uden S.M.A.´s tilladelse. Sagen vedrørte en forsendelse, hvor S.M.A. i fragtbrevet havde angivet betegnelsen ”ship to hold”, modtagerens navn og adressen på en anden transportørs modtagecenter, og hvor UPS alene skulle stå for transport til den anden transportør, som S.M.A. havde en samarbejdsaftale med om håndtering af ”ship to hold”-forsendelser. S.M.A. gav den anden transportør besked om, at forsendelsen var sendt ”ship to hold”, mens UPS ikke fik en tilsvarende besked. UPS-centret i Italien udleverede varerne til den angivne modtager, uden at S.M.A. havde givet tilladelse til frigivelse af varerne. Køberen betalte ikke S.M.A. for varerne.

S.M.A. ønskede at få erstatning fra UPS for varernes værdi, fordi UPS vidste eller burde vide, at ”ship to hold” betød, at UPS ikke måtte udlevere varerne til kunden, før de var frigivet af S.M.A.

Højesteret fastslog, at S.M.A. ikke havde krav på erstatning fra UPS. Højesteret lagde vægt på, at det efter indholdet af parternes aftale måtte stå klart for S.M.A., at selskabet ikke kunne påregne, at en forsendelse ville blive tilbageholdt af UPS-centret i køberens land, indtil S.M.A. havde frigivet den, alene på grundlag af en angivelse i fragtbrevet om ”Hold for Pick-up” eller lignede. Højesteret lagde endvidere vægt på, at UPS-centret ikke i øvrigt havde begået ansvarspådragende fejl.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 02-09-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk