Hop til indhold
Højesteret

Ikke krav på økonomisk kompensation for ikke afholdte feriefridage 
02-02-2018 

Sag 89/2017
 

Dom afsagt den 2. februar 2018

 

Teknisk Landsforbund som mandatar for A, B, C og D
mod
E. Pihl & Søn A/S under konkurs

 

Et konkursbo kunne foretage konkursregulering af et overenskomstbestemt forbud mod, at ikke afholdte feriefridage placeres i en medarbejders opsigelsesperiode

A, B, C og D havde feriefridage, som de ikke havde afholdt, da deres arbejdsgiver gik konkurs. Sagen angik, om de over for konkursboet kunne rejse krav om økonomisk kompensation for disse feriefridage, eller om boet kunne foretage konkursregulering (”bortregulering”) af et overenskomstbestemt forbud mod, at ikke afholdte feriefridage blev placeret i deres opsigelsesperiode.

Højesteret fastslog bl.a., at det pågældende overenskomstvilkår reelt havde karakter af et forlænget opsigelsesvarsel, og at adgangen til at konkursregulere også måtte omfatte et sådant vilkår. Højesteret fandt det bedst stemmende med konkursrettens ligelighedsprincip, at vurderingen af, hvad der kan anses for et sædvanligt eller rimeligt vilkår, baseres på, hvad der efter lovgivningen sædvanligvis gælder for afvikling af tilgodehavende frihed ved ophør af et ansættelsesforhold. At vilkåret var fastsat i kollektiv overenskomst, kunne ikke føre til et andet resultat. Højesteret tiltrådte herefter, at de ikke afviklede feriefridage kunne anses for afholdt i opsigelsesperioden i overensstemmelse med reglerne i ferieloven.

Landsretten var nået til samme resultat. 

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk