Hop til indhold
Højesteret

Ikke krav på erstatning for garantiprovision 
09-08-2011 

Sag 142/2010
 

Dom afsagt den 9. august 2011.

 

Lis Anderberg og
Kaj Anderberg
mod
PH Byg ApS

 

Entreprenør var ikke erstatningsansvarlig for bygherrens provisionsudgifter til garanti

I forbindelse med en entrepriseaftale stillede bygherren, Lis Anderberg og Kaj Anderberg, efter aftale med entreprenøren, PH Byg ApS, sikkerhed i form af en anfordringsgaranti udstedt af bygherrens bank. Garantien var gyldig til den 1. august 2007.

Efter færdiggørelse af arbejdet sendte entreprenøren i januar 2008 en slutafregning til bygherren. Bygherren betalte delvis, idet han undlod at betale ca. 17.000 kr., som der var uenighed om. Bygherren anmodede entreprenøren om at få garantien udleveret. Entreprenøren kunne ikke acceptere, at garantien blev fjernet. Bygherren havde efter afgørelsen i byretten erkendt, at entreprenøren havde krav på yderligere betaling for ekstraarbejder.

Bygherren krævede, at entreprenøren skulle erstatte bygherrens udgifter til garantiprovision, som banken opkrævede for bankgarantien i perioden efter januar 2008.

Højesteret fandt, at entreprenøren ikke var pligtig til at betale erstatning til bygherren.

Højesteret udtalte bl.a., at garantien efter sit indhold var ophørt den 1. august 2007. Entreprenøren havde efter omstændighederne ikke pligt til at give hel eller delvis afkald på en eventuel beskyttelse efter garantien, da han havde krav på yderligere betaling. Endvidere havde entreprenøren ikke pligt til at tilbagelevere dokumentet, da der ikke var knyttet særlige retsvirkninger til besiddelsen af den skriftlige garantierklæring. Det var derfor ikke godtgjort, at entreprenøren havde pådraget sig et erstatningsansvar.

Østre Landsrets dom blev med denne begrundelse stadfæstet.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 09-08-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk