Hop til indhold
Højesteret

Ikke krav på bjærgeløn 
19-03-2014 

Sag 155/2010
 

Dom afsagt den 19. marts 2014.


Remøy Sea Viking AS
mod
P/R Ocean Tiger ved Kristian Barslund Jensen


Ikke godtgjort at skib var ude af stand til at redde sig ved egen hjælp

Trawleren Ocean Tiger, der var på fiskeri i isfyldt farvand ved Østgrønland sammen med to andre trawlere, herunder Remøy Viking, fik under sejladsen en revne i skroget. Remøy Viking, der lånte Ocean Tiger to mobile pumper og endvidere sejlede forrest i konvoj ud af isen, krævede bjærgeløn for sin assistance.

Højesteret fandt efter bevisførelsen, at Ocean Tiger selv havde haft den fornødne pumpekapacitet, og at mandskabet på skibet havde haft situationen under fuld kontrol. Revnen var endvidere uden betydning for skibets styrke, og det indtrængende vand påvirkede ikke skibets stabilitet og manøvreevne væsentligt.

Da det således ikke var godtgjort, at Ocean Tiger ikke var i stand til at redde sig ved egen hjælp, havde hverken den assistance, som Remøy Viking ydede ved udlån af pumperne, assistancen i forbindelse med sejladsen ud af det isfyldte farvand eller kombinationen heraf karakter af bjærgning. Remøy Viking havde derfor ikke krav på bjærgeløn.

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.


 Læs hele dommen 

Til top Sidst opdateret: 19-03-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk