Hop til indhold
Højesteret

Ikke krav på at forhandle overenskomst 
09-09-2013 

Sag 249/2011
 

Dom afsagt den 9. september 2013  

Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser, FLD
mod
KL (Kommunernes Landsforening)

Fagforeningen for ledere af sprogcentre havde ikke krav på at forhandle overenskomst med Kommunernes Landsforening

Fagforeningen, der har 35 kommunalt ansatte medlemmer, der stort set alle sammen er overenskomstansatte, ønskede at indgå særskilt overenskomst med KL. KL afviste anmodningen bl.a. under henvisning til, at området allerede var dækket af en overenskomst med Lærernes Centralorganisation, og at KL – for at sikre klarhed og forenkle administrationen af overenskomster – så vidt muligt ikke ønskede at indgå parallelle overenskomster.

Højesteret var enig med landsretten i, at KL ikke herved havde tilsidesat forvaltningsretlige principper, herunder princippet om ligebehandling, fordi den parallelle overenskomst, KL havde indgået med en anden mindre fagforening, efter det oplyste navnlig var begrundet i den særlige forpligtelse, KL har over for tjenestemandsansatte.

Da fagforeningen har mulighed for at varetage medlemmernes interesser på en række områder generelt og i enkeltsager, og da fagforeningen repræsenterer et mindre antal ansatte, havde KL endvidere ikke tilsidesat forpligtelserne i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11 om forenings- og forsamlingsfrihed, herunder sammenholdt med artikel 14 om forskelsbehandling.

  Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 09-09-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk